Vind de liefde van je leven!

Toegangsverbod Iedere consument of derden in relatie tot de consument kunnen een aanvraag voor een toegangsverbod indienen. Een toegangsverbod kan worden aangevraagd per mail naar toegangsverbod@chatsolutions.nl. Vermeld hierin de gebruikersnaam, het mailadres en het ip-adres waarop het account van de gebruiker is geregistreerd. Een toegangsverbod is onomkeerbaar en heeft een duur van 12 maanden.